Mikami Yua

Mikami Yua, sinh ngày 16 tháng 8 năm 1993 là một nữ AV joyū và là thần tượng người Nhật Bản. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng SKE48 với nghệ danh Momona Kitō và hiện tại đang là thành viên của nhóm nhạc Honey popcorn.
Sinh: 16 tháng 8, 1993 (25 tuổi), Nagoya, Aichi, Nhật Bản
Chiều cao: 1,59 m
Các nhóm nhạc: Honey popcorn (từ 2018), Ebisu★Muscats (2016 – 2017), Ebisu Muscats 1.5
Eng-sub:

Mikami Yua, sinh ngày 16 tháng 8 năm 1993 là một nữ thần AV và thần tượng Nhật Bản. Cô là thành viên của nhóm nhạc thần tượng SKE48 với nghệ danh Momona Kitō và hiện là thành viên của ban nhạc Honey Popcorn.

Sinh ngày 16 tháng 8 năm 1993 (25 tuổi), Nagoya, Aichi, Nhật Bản

Chiều cao: 1,59 m
Các nhóm nhạc: Bỏng ngô mật ong (từ 2018), Ebisu ★ Muscats (2016 – 2017), Ebisu Muscats 1.5

Videos